Lithuanian A Literature paper 2 SL 2014 ...
Lithuanian_A_Literature_paper_2_SL_2014_May.pdf-pages/páginas M14/1/AXLIT/SP2/LIT/TZ0/XX LITHUANIAN A: LITERATURE –
Showing 3 out of 3
Lithuanian A Literature paper 2 SL 2014 May.pdf-pa...
Lithuanian_A_Literature_paper_2_SL_2014_May.pdf-pages/páginas M14/1/AXLIT/SP2/LIT/TZ0/XX LITHUANIAN A: LITERATURE –
Lithuanian A Literature paper 2 SL ...
Lithuanian_A_Literature_paper_2_SL_2014_May.pdf-pages/páginas M14/1/AXLIT/SP2/LIT/TZ0/XX LITHUANIAN A: LITERATURE –
Page 3
2214-0128
– 3 –
M14/1/AXLIT/SP2/LIT/TZ0/XX
Drama
10.
Aptarkite, koks yra ryšys tarp herojų poelgių ir jausmų mažiausiai dviejose Jūsų studijuotose dramose.
Ar meniškai įtaigiai tas ryšys parodytas?
11.
Kaip per veikėjų dialogą mažiausiai dviejose Jūsų studijuotose dramose išryškėja veiksmo vieta,
aplinka?
12.
Konfliktas yra dramos žanro esmė.
Aptarkite ir palyginkite mažiausiai dviejų studijuotų dramų
konfliktus.
Eseistika
13.
Aptarkite, kaip mažiausiai dviejų Jūsų studijuotų eseistikos kūrinių temos bei problemos sąlygoja
pasakojimo intonacijas.
14.
Kokiu mastu galima kalbėti apie mažiausiai dviejų Jūsų studijuotų eseistikos kūrinių siužetą ar
siužeto užuomazgas?
Kaip siužetas padeda išreikšti pasakotojų mintis ir jausmus?
15.
Kaip Jūsų studijuotoje eseistikoje sąveikauja faktai ir meninė išmonė?
Atsakydami remkitės
mažiausiai dviejų studijuotų autorių eseistika.


Ace your assessments! Get Better Grades
Browse thousands of Study Materials & Solutions from your Favorite Schools
International Baccalaurea...
International_Baccalaureate
School:
Lithuanian_A_Literature_SL
Course:
Great resource for chem class. Had all the past labs and assignments
Leland P.
Santa Clara University
Introducing Study Plan
Using AI Tools to Help you understand and remember your course concepts better and faster than any other resource.
Find the best videos to learn every concept in that course from Youtube and Tiktok without searching.
Save All Relavent Videos & Materials and access anytime and anywhere
Prepare Smart and Guarantee better grades

Students also viewed documents