Norwegian B paper 1 question booklet SL ...
Norwegian_B_paper_1_question_booklet_SL_2014_May.pdf-pages/páginas M14/2/ABNOR/SP1/NOR/TZ0/XX/Q NORWEGIAN B – STANDARD
Showing 7-8 out of 12
Norwegian B paper 1 question booklet SL 2014 May.p...
Norwegian_B_paper_1_question_booklet_SL_2014_May.pdf-pages/páginas M14/2/ABNOR/SP1/NOR/TZ0/XX/Q NORWEGIAN B – STANDARD
Norwegian B paper 1 question bookle...
Norwegian_B_paper_1_question_booklet_SL_2014_May.pdf-pages/páginas M14/2/ABNOR/SP1/NOR/TZ0/XX/Q NORWEGIAN B – STANDARD
Page 7
– 7 –
M14/2/ABNOR/SP1/NOR/TZ0/XX/Q
Turn over / Tournez la page / Véase al dorso
12EP07
TEKST C — RUGBY INNTAR VESTFOLD
Velg korrekt svar: A, B, C eller D.
Skriv bokstaven i korrekt boks.
19.
Når det i
linje 3
står at sporten er ”satt i høysetet”, betyr det at …
A
rugby er en sport for høye jenter
B
rugby har fått mer oppmerksomhet
C
rugby er en sport for alle
D
rugby ikke er veldig populært
20.
Hvor mange damer spiller, ifølge teksten, på East Coast Valkyries?
A
Ikke flere enn femten
B
Akkurat femten
C
Cirka femten
D
Mer enn femten
21.
Når det står i
linje 9
at Kaikonen ”er en av ildsjelene bak laget”, betyr det at …
A
hun er veldig engasjert i laget
B
hun er den som scorer flest mål.
C
hun er ansvarlig for oppmøtet til laget
D
hun er den som trener laget
22.
Fra setning A–H, velg
fire
som er sanne ifølge tekst C
Skriv korrekt bokstav i boksen
[4 poeng]
A.
Kaikonen startet rugbyklubb fordi det ikke fantes en lokal klubb
for kvinner
B.
Kaikonen jobber fulltid som rugbyspiller
C.
Etter å ha spilt med Oslo rugbyklubb likte ikke Kaikonen tanken på å ikke
få trene rugby hele vinterhalvåret
D.
Laget til Kaikonen har kun planlagt å spille turneringer utenfor Norge i år
E.
Tallet på spillere har vært konstant siden starten
F.
Lagets trener sier rugby er en fysisk sport som ikke passer for alle
G.
Jente-rugby er lite kjent i Norge
H.
Det har blitt startet flere jenterugby-klubber i det siste.


Page 8
– 8 –
M14/2/ABNOR/SP1/NOR/TZ0/XX/Q
12EP08
Hvilke overskrifter passer til de ulike avsnittene?
Velg overskrifter fra listen og skriv dem under.
ALLE
ER
VELKOMMEN
SNART
SESONGSTART
VOKSER
BEDRE
ENN
HÅPET
I
GANG
MED
KAMPER
TRADISJONSRIKT
LAG
VOKSER
SAKTE
,
MEN
GODT
INITIATIVTAKER
TRENGER
FLERE
SPILLER
NYSTARTET
LAG
TRENING
MED
GUTTER
Eksempel: [ – X – ]

nystartet lag

23.
[ – 23 – ]

24.
[ – 24 – ]

25.
[ – 25 – ]

26.
[ – 26 – ]

Velg korrekt svar: A, B, C eller D.
Skriv bokstaven i korrekt boks.
27.
Når det i
linje 31
står at ”det har gått over all forventning” betyr det at …
A
det har gått som forventet
B
laget hadde store forventninger
C
laget hadde for store forventninger
D
det har gått bedre enn forventet


Ace your assessments! Get Better Grades
Browse thousands of Study Materials & Solutions from your Favorite Schools
International Baccalaurea...
International_Baccalaureate
School:
Norwegian_B_SL
Course:
Great resource for chem class. Had all the past labs and assignments
Leland P.
Santa Clara University
Introducing Study Plan
Using AI Tools to Help you understand and remember your course concepts better and faster than any other resource.
Find the best videos to learn every concept in that course from Youtube and Tiktok without searching.
Save All Relavent Videos & Materials and access anytime and anywhere
Prepare Smart and Guarantee better grades

Students also viewed documents