Swedish A1 paper 2 HL 2012 May.pdf-M12/1...
Swedish_A1_paper_2_HL_2012_May.pdf-M12/1/A1SWE/HP2/SWE/TZ0/XX SWEDISH A1 – HIGHER LEVEL
Showing 3 out of 3
Swedish A1 paper 2 HL 2012 May.pdf-M12/1/A1SWE/HP2...
Swedish_A1_paper_2_HL_2012_May.pdf-M12/1/A1SWE/HP2/SWE/TZ0/XX SWEDISH A1 – HIGHER LEVEL
Swedish A1 paper 2 HL 2012 May.pdf-...
Swedish_A1_paper_2_HL_2012_May.pdf-M12/1/A1SWE/HP2/SWE/TZ0/XX SWEDISH A1 – HIGHER LEVEL
Page 3
– 3 –
M12/1/A1SWE/HP2/SWE/TZ0/XX
2212-0302
Allmänna ämnen
9.
Överdrifter i alla dess former är ett omtyckt grepp i litteraturen.
Visa med stöd i minst två av de verk
du läst hur överdrifter använts och vilken effekt de haft för ditt helhetsintryck av verken.
10.
Jämför hur normer och värderingar har framställts i minst två av de verk du läst.
11.
God litteratur måste både utmana och underhålla läsaren.
Visa hur du både utmanats och roats under
läsningen av minst två av de verk du studerat.
12.
Författarna försöker ofta aktivera ett eller flera av våra sinnen. Jämför hur detta är gjort i minst två
av de verk du läst.


Ace your assessments! Get Better Grades
Browse thousands of Study Materials & Solutions from your Favorite Schools
International Baccalaurea...
International_Baccalaureate
School:
Swedish_A1_HL
Course:
Great resource for chem class. Had all the past labs and assignments
Leland P.
Santa Clara University
Introducing Study Plan
Using AI Tools to Help you understand and remember your course concepts better and faster than any other resource.
Find the best videos to learn every concept in that course from Youtube and Tiktok without searching.
Save All Relavent Videos & Materials and access anytime and anywhere
Prepare Smart and Guarantee better grades

Students also viewed documents